Nieuwsbrief aardkundige waarden 1 2020 special edition routes

naamloos

Beste geïnteresseerde in aardkundige waarden,

Vanaf halverwege maart zat Nederland in een intelligente lockdown. Bijeenkomsten werden uitgesteld. Veel mensen werkten vanuit huis, zo ook de medewerkers van de provincie Drenthe. Sociale contacten vinden en vonden veelal plaats via telefonisch of mailcontact.

Wij werken nog steeds grotendeels vanuit huis. Heel langzaam mogen noodzakelijke vergaderingen weer fysiek op het provinciehuis plaatsvinden en mogen we ook weer met een beperkt aantal mensen daar aan het werk. We hopen natuurlijk dat alles steeds meer versoepeld wordt, zodat we u ook weer fysiek kunnen ontmoeten en mee kunnen nemen op excursies.

Ondertussen is het alweer bijna vakantietijd, en krijgen we wat meer vrijheid.

In deze speciale “corona” editie van onze aardkundige waarden nieuwsbrief leest u daarom geen informatie over ontwikkelingen, bijeenkomsten, congressen etc., maar geven we u tips om de aardkundige waarden in Drenthe fysiek te beleven. Dus ga eropuit met uw gezin of met een paar collega’s en beleef ons wAARDEvolle Drentsche landschap. Zo kunt u samen genieten en bewegen.

Zorg goed voor elkaar en blijf gezond!

Namens de werkgroep aardkundige waarden,

Judith Anneveldt

Aardkundige monumenten

In de provincie Drenthe kunt u kennis maken met de aardkundige monumenten. Het zijn pareltjes in het landschap die getuigen van een lang verleden. De ondergrond heeft een bijzondere geologische opbouw en geomorfologie (landvorm). Samen vertellen de aardkundige monumenten het verhaal over het ontstaan van het Drentse landschap.

Pingoruïnes

In Drenthe zijn in totaal zo’n 2500 komvormige laagtes aanwezig, hieronder vallen ook de pingoruïnes en mogelijke pingoruïnes.

Van lang niet alle locaties weten we nu wat voor type landschapselement het is. Behalve pingoruïnes kunnen het namelijk ook uitblazingskommen zijn of bv. vergravingen/zandwinlocaties etc.

Tot nu toe is van zo’n 300 locaties bekend om wat voor element het daadwerkelijk gaat (zie www.pingoruïnes.nl) Dit is gebaseerd op onderzoek en verhalen.

Mekelermeer Nieuw-Balinge 15-10-12 (7)

Algemene inleiding Geopark de Hondsrug + routes

Een UNESCO Global Geopark

Het Hondsruggebied is een geologisch en cultuurhistorisch zeer rijk en interessant gebied. Het gebied is zo bijzonder dat het is uitgeroepen tot Europees Geopark.

Deze status is enkel weggelegd voor gebieden die zich inspannen om het bijzondere landschap, natuur en cultuurhistorie te behouden en uit te dragen.

Beleef de bergen in Drenthe

AHN

Drenthe vlak?

Nee, misschien heeft u op de lagere school of de basisschool wel geleerd dat Drenthe een omgekeerd soepbord is. Deze hoogteverschillen moet je leren zien, je moet het landschap leren lezen.

De hoogteverschillen zijn van groot belang voor de waterhuishouding en voor de biodiversiteit, want die is o.a. afhankelijk van de geodiversiteit in de bodem.

Met de volgende route kunt u het landschap leren lezen! Hoe kun je dat beter ervaren dan te wandelen en het vals plat te voelen in uw kuiten!

Geocaching

Geocaching

Bent u een liefhebber van Geocaching? Of misschien is dit een tip voor een leuke nieuwe hobby!

Wij ontdekten dat er geocaches liggen bij een paar van onze Aardkundige Monumenten. Nog een goede reden om de aardkundige monumenten te bezoeken.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over deze informatie of over de zojuist genoemde website dan zijn deze van harte welkom. Reageren kunt u ook altijd via een mail naar: bodem@drenthe.nl.

Hoe gaan we met uw gegevens om?

We vinden privacy en transparantie erg belangrijk. Wat goed is om te weten, is dat we de gegevens die we gebruiken voor deze nieuwsbrief niet aan derden geven of gebruiken voor andere doeleinden. Op onze website vindt u onze volledige privacyverklaring.

Afmelden nieuwsbrief

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Geen probleem, u kunt zich afmelden via de website