Adviesraad Toegankelijkheid


Ervaringsdeskundigen in de Adviesraad Toegankelijkheid adviseren het provinciebestuur gevraagd en ongevraagd over toegankelijkheid bij de projectontwikkeling voor en de uitvoering van de Inclusie Agenda (pdf, 4.2 MB). Volgens het VN Verdrag Handicap moeten mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. De Adviesraad Toegankelijkheid helpt de provincie in eerste instantie tot 2023 op een informele manier bij dit uitgangspunt. Daarna wordt bekeken in welke vorm de raad al dan niet verder gaat.

Afbeelding: adviesraad toegankelijkheid

Meerdere bijeenkomsten per jaar

De Adviesraad komt meerdere keren per jaar bij elkaar en gebruikt zijn persoonlijke ervaringsdeskundigheid in bijeenkomsten met de Drentse gemeenten en instellingen, om advies te geven over onderwerpen met betrekking tot toegankelijkheid. De input in deze vergaderingen kan de Adviesraad omzetten in advies voor de Provincie. In elke volgende bijeenkomst koppelen Provincie en partners terug wat met het advies is gedaan of gedaan wordt.

Informeel karakter

Vanwege het informele karakter kunnen leden gemakkelijk aan- en aftreden. Op dit moment zitten er 15 leden in de raad. De afgelopen tijd heeft de Adviesraad zich een eigen bestuur gevormd van twee leden: Renzo van Buren (voorzitter) en Ineke Dilling (secretaris). Daarnaast zijn er drie werkgroepen ontstaan met elk een eigen trekker. De drie werkgroepen zijn: fysieke leefomgeving, digitale toegankelijkheid, en bewustwording. De verschillende werkgroepen en het bestuur vergaderen eens per maand.

Werkgroep fysieke toegankelijkheid (leefomgeving)

Deze werkgroep houdt zich bezig met alle verschillende aspecten die iemand kan tegenkomen met een (fysieke) beperking in het dagelijks leven. Denk aan alles in- en om het huis, alle openbare ruimten etc.

Werkgroep digitale toegankelijkheid

De werkgroep houdt zich bezig met zaken op het gebied van digitale toegankelijkheid die mensen met verschillende beperkingen kunnen tegenkomen. Denk aan het bezoeken van websites, het gebruik van applicaties op mobiele telefoons, het gebruik van chipkaarten, de informatievoorziening op digitale borden etc.

Werkgroep bewustwording

Deze werkgroep houdt zich voornamelijk bezig met het nadenken over hoe de bewustwording en het belang van toegankelijkheid in de breedste zin van het woord voor mensen met een beperking kan worden vergroot.

Heb je een vraag?

Je kunt via de contactgegevens hiernaast je vraag stellen aan de Adviesraad.