Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe


In Drenthe is circa 11% van de volwassenen laaggeletterd. Zij hebben moeite met lezen, schrijven, rekenen en het werken met de computer. Er is steeds meer aandacht voor de rol die basisvaardigheden spelen in de zelfredzaamheid van inwoners. Taal is hierbij een middel om te kunnen deelnemen op het werk en in het dagelijks leven. Deze aandacht is er ook in Drenthe. De provincie Drenthe wil laaggeletterdheid in de provincie verminderen en subsidieert daarom onder andere jaarlijks het Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe.

Het Bondgenootschap is een verzameling van bedrijven, gemeenten en instellingen die zich sterk maken om laaggeletterdheid aan te pakken, binnen en buiten hun eigen organisatie. Er zijn op dit moment ruim 110 bondgenoten aangesloten.

Activiteiten en kennis delen

Een projectgroep van ongeveer acht vertegenwoordigers van deze bondgenoten organiseert jaarlijks meerdere activiteiten om de bondgenoten te ondersteunen en te stimuleren en om het onderwerp breder op de kaart te zetten. Ook werven de projectgroepleden nieuwe bondgenoten. In de projectgroep wordt daarnaast kennis en ervaringen uitgewisseld en tegelijk de eigen activiteiten op elkaar afgestemd.

Klankbordgroep

Namens het Bondgenootschap is ook een klankbordgroep geformeerd die het driejarig onderzoek naar de Drentse aanpak van laaggeletterdheid (uitgevoerd door Maastricht University en het Kohnstamm Instituut) begeleidt, zorgt dat het onderzoek blijft passen bij de Drentse situatie en dat de resultaten daadwerkelijk gebruikt worden. De uitkomsten van het Drentse onderzoek worden daarom ieder jaar tijdens regionale werksessies met gemeentelijke vertegenwoordigers en andere betrokkenen vertaald naar concrete actieplannen.

Meer informatie

Bekijk www.naareengeletterddrenthe.nl.


Logo: Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe