Inclusie Agenda


Met de Inclusie Agenda geven we vorm en inhoud aan het thema Inclusie binnen de Sociale Agenda (pdf, 5 MB). Het motto van deze uitvoeringsagenda is “Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe!”.

Deze Inclusie Agenda is opgesteld samen met gemeenten en maatschappelijke partners. De Agenda bestaat ook deels uit een bundeling van bestaande uitvoeringstaken vanuit het VN Verdrag inzake mensen met een Handicap en de uitvoering van diverse moties. De Inclusie Agenda is van start gegaan met onderstaande thema's.

Uitvoeringsagenda

Deze uitvoeringsagenda heeft betrekking op de gehele looptijd van deze collegeperiode (i.c. de looptijd van de Sociale Agenda). Deze uitvoeringsagenda is dynamisch. We spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen en op basis van nieuwe inzichten kan de concrete invulling van de thema’s wijzigen, dan wel er kunnen nieuwe activiteiten worden toegevoegd. De bovengenoemde zes thema’s blijven echter altijd de ‘paraplu’ - dit is onze focus en op deze thema’s is onze inzet gericht.