Mantelzorgvriendelijk Drenthe


Mantelzorg is niet meer weg te denken uit onze samen- leving. In Drenthe wonen circa 495.000 mensen en hiervan zijn er zo’n 100.000 mantelzorger, zowel volwassenen als jeugd. Mantelzorgers zijn mensen, die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Een terug- trekkende overheid en vergrijzing zorgen voor toename van het aantal mantelzorgers.

Oudere mantelzorgers hebben veelal twee banen: een betaalde en een onbetaalde baan. De jongere mantel- zorger is vaak nog schoolgaand of studerend. In het bijzonder jongere mantelzorgers hebben veel ballen in de lucht te houden: studie, werk, een eigen gezin en daarnaast de zorg voor een ouder, de partner of ander familie- of gezinslid. Drenthe wil een mantelzorg- vriendelijke provincie zijn.

Wat gaan we doen?

  • De provincie Drenthe startte in 2019 de bewustwordings- campagne ‘Aandacht voor mantelzorg in Drenthe’ voor werkgevers. Veel werkgevers en mantelzorgers denken dat mantelzorg alleen maar een privékwestie is. Dat is vaak de reden waarom er geen aandacht voor is, met alle mogelijke gevolgen van dien. Door in gesprek te gaan met mantelzorgers en oplossingen te zoeken voor knelpunten, voelen medewerkers zich erkend en gehoord en is er minder kans op verzuim.
  • Als werkgever heeft de provincie Drenthe zelf ook aandacht voor de eigen medewerkers die tevens mantelzorger.
    Zo is mantelzorg een vast onderwerp binnen functionerings- gesprekken en wordt er altijd gekeken naar maatwerk- oplossingen, zodat de werkende mantelzorger zo optimaal mogelijk kan blijven functioneren. Bovendien zijn er flexibele werktijden en mogelijkheden om thuis te werken.
  • Ook heeft de provincie als organisatie een Mantelzorg- coördinator en moedigt zij ook andere organisaties aan hierin te voorzien. In dit kader vervult de provincie zelf ook een voorbeeldfunctie!

Met wie?

Diverse partijen in de samenleving.

Hoe?

We stimuleren partijen om projectvoorstellen te doen om de mantelzorgvriendelijkheid te bevorderen. De financiering van projecten loopt via de Sociale Agenda.