Werkplan 2023


Iedereen doet mee en iedereen doet er toe, dat is de ambitie waar we in Drenthe samen aan werken met de Sociale Agenda. Daarin spreken we de ambitie uit om in samenwerking met gemeenten, bewonersinitiatieven en maatschappelijke partners het verschil te maken.

Dit doen we vanuit drie speerpunten waarmee de zes hoofdthema’s zijn gebundeld:

  • kansengelijkheid
  • bewonersparticipatie op leefbaarheid en wonen
  • positieve gezondheid.

Het werkplan beschrijft hoe we in 2023 invulling en uitvoering geven aan deze speerpunten. Daarbij zijn we geïnspireerd door ideeën aangedragen door onze samenwerkingspartners, opgebouwde kennis die Drenthe rijk is en de leerpunten en bouwstenen uit de tussenevaluatie van de Sociale Agenda.

Tergugblik

Afgelopen 2,5 jaar hebben we veel bereikt samen met onze partners. Op deze pagina lees je meer over de resultaten.