Alliantieprojecten


Hieronder staat een overzicht van de alliantieprojecten voor een levendig en sociaal Drenthe.

Leefbaarheid en bereikbaarheid

Armoede en laaggeletterdheid

Gezondheid en vitaliteit

Iedereen doet mee (inclusie)

Onderwijskwaliteit en gelijke kansen