Projecten in heel Drenthe


Hieronder staat een overzicht van de projecten in Drenthe per thema.

Leefbaarheid en bereikbaarheid

Wonen

Armoede en laaggeletterdheid

Gezondheid en vitaliteit

  • Netwerk en samenwerking
  • Onderzoek en kennisdeling

Onderwijskwaliteit en gelijke kansen