Gezondheid en vitaliteit


Onze ideeën en ambities voor Drenthe

  • Drenthe als de gezondste omgeving van de EU
  • Vol inzetten op preventie in een publiek-private samenwerking
  • Ondersteunen van regionale platforms voor ondersteuning van mantelzorg, vrijwilligers en patiënten-participatie
  • In beeld brengen van de preventieketen en inventariseren welke processtappen nu niet worden gezet
  • Ondersteunen van zorgexperimenten van bewonersinitiatieven in de kernen

We zetten ons de komende periode in op de volgende twee Drenthe-brede projecten:

Netwerk en samenwerking

Het versterken van het netwerk waar in Drenthe opgedane kennis en expertise op het gebied van gezondheid en vitaliteit wordt gedeeld en de samenwerking wordt versterkt.

Onderzoek en kennisdeling

(Aanvullend) onderzoek naar hoe de zorg dichterbij en/of anders kan worden georganiseerd.

Hieronder staan de alliantieprojecten waar we de komende tijd aan bijdragen.


Wat doen we al op dit thema?

  • Faciliteren en participeren in de Drentse Gezondheidstafel
  • Mede faciliteren van de samenwerking tussen gemeenten, verzekeraar en provincie
  • Lobbyen bij het ministerie van VWS op het gebied van gezondheid & vitaliteit
  • Voortzetten programma Drenthe Beweegt

Ons doel

De huidige gezondheidsvraagstukken zijn complex en hardnekkig. Ketensamenwerking is noodzakelijk en voor langere tijd nodig.