Gezondheid en vitaliteitWat doen we al op dit thema?

  • Faciliteren en participeren in de Drentse Gezondheidstafel
  • Mede faciliteren van de samenwerking tussen gemeenten, verzekeraar en provincie
  • Lobbyen bij het ministerie van VWS op het gebied van gezondheid & vitaliteit
  • Voortzetten programma Drenthe Beweegt

Ons doel

De huidige gezondheidsvraagstukken zijn complex en hardnekkig. Ketensamenwerking is noodzakelijk en voor langere tijd nodig.