Iedereen doet mee (inclusie)


Onze ambities voor Drenthe

  • Zorgen dat iedereen maatschappelijk kan meedoen
  • Wegnemen van fysieke, mentale en financiële drempels voor inwoners
  • Inzetten op verbeteren van (digitale) toegankelijkheid
  • Versterken van de voorbeeldfunctie van de provincie (als organisatie)
  • Als regenboogprovincie versterken we de inclusiviteit voor
    iedereen door extra inspanningen op het gebied van cultuur, sport en onderwijs

Hieronder staan de projecten waar we de komende tijd aan bijdragen. Bekijk ook onze Inclusie Agenda.


Wat doen we op dit thema in Drenthe?