Leefbaarheid en bereikbaarheid


Onze ambities voor Drenthe

  • Goede collectieve voorzieningen
  • Goede bereikbaarheid van basisvoorzieningen (met vervoer en digitaal)
  • Slim omgaan met de basisvoorzieningen in kleinere kernen en dorpen: meer gemeenschappelijk gebruik van ruimten en multifunctionele voorzieningen
  • Stimuleren van de initiatiefkracht van de inwoners en “naoberschap”
  • Versterken samenlevingsopbouw: het gewone leven in dorpen, buurten en wijken
  • Ondersteuning geven aan kleinschalige mobiliteitsoplossingen die de leefbaarheid bevorderen.

Hieronder staan de projecten waar we de komende tijd aan bijdragen.


Wat doen we al op dit thema?