Subsidie voor projecten gericht op acceptatie lhbtiq+’ers in Drenthe


Gedeputeerde Staten hebben een subsidieregeling voor regenboogprojecten vastgesteld. Hiermee komt er elk jaar €50.000,- beschikbaar om projecten uit te voeren gericht op de sociale acceptatie en veiligheid van lhbtiq+’ers. Met de subsidieregeling wil de provincie bijdragen aan een Drenthe waarin iedereen meedoet en zichzelf kan zijn.

Gedeputeerde Hans Kuipers: “Elk jaar dragen we als provincie bij aan verschillende activiteiten en evenementen rondom de ‘regenboogweek’ in oktober. Met de subsidieregeling hopen we meer initiatieven te kunnen ondersteunen. De subsidie kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor veilige ontmoetingsplekken en voorlichting op scholen en bij sportclubs in Drenthe. Zo werken we samen een levendig en sociaal Drenthe.”

De subsidie kan van 1 mei tot en met 31 oktober 2023 door non-profit organisaties aangevraagd worden via het Subsidieloket van de provincie Drenthe. Er is gekozen voor deze afgebakende aanvraagperiode, omdat uit voorgaande jaren blijkt dat de meeste ‘regenboogactiviteiten’ rondom de ‘regenboogweek’ (2e week oktober) plaatsvinden. Per project kan de provincie maximaal € 7.500,-- euro bijdragen. De subsidieregeling wordt tot en met 2026 jaarlijks opengesteld. Ieder jaar wordt de regeling opnieuw bekeken.