Over de Sociale Agenda


Sociale Agenda: Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe!

We leven in een prachtige provincie met veel ruimte en groen om te wonen en te ontspannen. Hoewel de tevredenheid van de Drenten met hun woonomgeving hoog is, zien we op een aantal gebieden hardnekkige verschillen tussen groepen inwoners. Zo kent Drenthe relatief veel kwetsbare groepen, zoals laaggeletterden, inwoners met handicap of beperking, gezinnen met armoede, ouderen met complexe zorgvragen, jongeren zonder startkwalificatie en relatief veel mensen met een uitkering. Ook staan voor veel mensen zekerheden als vast werk, bereikbare voorzieningen en goede zorg onder druk. De coronacrisis maakt deze problemen groter.

Wij willen dat je gezond, gelukkig en veilig kunt opgroeien in Drenthe. We gaan voor gelijke kansen voor iedereen. Voor goede zorg, goed onderwijs, passende woningen, zonder armoede. In Drenthe mag je zijn wie je wilt zijn. Samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties is de provincie aan de slag vóór en met de inwoners van Drenthe. Zo zetten we ons bijvoorbeeld in voor projecten die de leefbaarheid in steden en dorpen vergroten én leiden we ervaringsdeskundigen op bij armoede en laaggeletterdheid.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de sociale opgaven. Wij als provincie willen een extra steuntje in de rug geven om innovatieve projecten verder te brengen. Ook bieden we een platform voor het delen van kennis en ervaringen om elkaar te inspireren met goede voorbeelden. Samen werken we met de Sociale Agenda aan een levendig en sociaal Drenthe waarin iedereen meedoet en ertoe doet.