Gezondheid


Gezondheid is voor iedereen belangrijk. Het helpt mensen om een goed leven te leiden, zelf en met elkaar. De gezondheid van de inwoners van Drenthe neemt af en de gezondheidsverschillen nemen toe. Wanneer de gezondheid wankelt, wil iedereen rekenen op goede, toegankelijke en betaalbare zorg en ondersteuning. Voor een goede en bereikbare zorg en ondersteuning in alle Drentse gemeenten, nu en in de toekomst, moeten we met elkaar aan de slag.

De provincie zet daarom samen met inwoners, gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en de Rijksoverheid in op ‘een gezond Drenthe in 2040’. Gezondheid is meer dan ‘niet ziek zijn’. Gezondheid gaat ook over veerkracht, welzijn en welbevinden, meedoen in de maatschappij en betekenisvol werk. Dit noemen we ook wel positieve gezondheid.

Onze doelen

  • Inwoners leven langer in goede gezondheid en hebben toegang tot betaalbare zorg;
  • Alle inwoners van Drenthe hebben gelijke kansen op passende zorg.

De belangrijkste les voor mij is geweest dat je op tijd om hulp moet vragen. Je moet dingen uit handen geven, grenzen stellen en goed voor jezelf zorgen.