Bestaanszekerheid


Iedereen heeft recht op bestaanszekerheid. Dit betekent een goede baan met voldoende inkomen om van te leven, een woning, toegang tot onderwijs en zorg, een betaalbare energierekening, toegang tot openbaar vervoer, en een buffer voor onverwachte uitgaven. Dit is de basis voor kansengelijkheid.

Binnen deze Sociale Agenda ligt de focus op een goede toekomst voor kinderen en het doorbreken van vicieuze cirkels: een structurele aanpak van armoede, bevorderen van gelijke kansen en verminderen van laaggeletterdheid en versterken van basisvaardigheden.

Onze doelen

• Verminderen van armoede;
• Verbeteren van kansengelijkheid in het onderwijs;
• Verminderen van laaggeletterdheid en versterken van basisvaardigheden.

Armoede is een tienkoppig monster. Dat is lastig. Maar het aanpakken van dat monster, begint altijd met het zien van de mens die daarachter zit.