Sociale Agenda: Drenthe voor elkaar!

Wij willen dat u gezond, gelukkig en veilig kunt opgroeien in Drenthe. We gaan voor gelijke kansen voor iedereen. Voor goede zorg, goed onderwijs, passende woningen, zonder armoede. In Drenthe mag u zijn wie u wilt zijn. Samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties is de provincie aan de slag vóór en met de inwoners van Drenthe.

Nieuwe Subsidie voor Bewonersinitiatieven in Drenthe

Vanaf 15 augustus kun je subsidie aanvragen voor projecten in jouw dorp, wijk of buurt. Deze subsidieregeling geeft elk jaar € 800.000 voor goede ideeën die Naoberschap, leefbaarheid, bestaanszekerheid, inclusie, diversiteit en gezondheid verbeteren. Je kunt bijvoorbeeld geld krijgen voor het maken van ontmoetingsplek of het organiseren van buurtvervoer. Meer informatie is vanaf 15 augustus beschikbaar.

Drentse verhalen

Het project 'COA-host' heeft als doel nieuwkomers zich welkom en veilig te laten voelen in Drenthe. Op de stations Emmen en Zwolle biedt een speciaal host-team begeleiding aan asielzoekers die op doorreis zijn naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dankzij deze aanpak voelen nieuwkomers zich welkom, en is de overlast op de stations en bussen naar het aanmeldcentrum de afgelopen maanden verminderd.

Oproep aan alle Drentse cultuurmakers! Ben jij geïnspireerd door mensen die denken dat kunst niet voor hen is? Die creatief zijn op hun eigen manier, maar zelden de kans krijgen om buiten hun dorp of wijk te komen? Heb jij al concrete ideeën voor een sociaal-cultureel project waar inwoners actief aan mee kunnen doen, maar zoek je nog hulp of financiering? Bekijk dan de subsidieregeling Podium Platteland van de provincie. Onze collega’s denken graag met je mee bij de uitwerking!

Gemeente Assen en de Protestantse kerk in Assen zijn een project begonnen om het lezen te bevorderen en te praten over armoede in de klas. Zij hebben daarvoor de ‘Leskist Kansrijk’ van Stichting Positive Minds naar Drenthe gehaald.

Het voormalige munitiedepot in Nieuw-Balinge heeft niet alleen een historische waarde, maar biedt ook een plek waar veteranen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) een zinvolle bijdrage kunnen leveren. Momenteel werken de veteranen vrijwillig aan de ontwikkeling en exploitatie van het provinciale depot voor oude bouwmaterialen.

De vrijwilligers van Stichting Sport en Spel Phihezo hebben vandaag van de jury ‘Hét compliment van Drenthe’ ontvangen. Bij deze waardering hoort een bedrag van 3.000 euro waarmee de stichting iets extra’s kan doen. Gedeputeerde Yvonne Turenhout reikte Hét compliment uit in het provinciehuis in Assen.

Het project Datawerkplaats Mentale Gezondheid heeft subsidie gekregen van de provincie Drenthe. Yvonne Turenhout:"Ik ben trots dat we dit project kunnen steunen. Het draagt bij aan het welzijn van onze inwoners. Door in te zetten op preventie en vroege signalering kunnen we de mentale gezondheid van veel mensen verbeteren en de druk op de zorg verminderen."