Inclusie en Diversiteit


Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe, dat is het uitgangspunt van de
provincie Drenthe. Niet voor alle Drenten is dit alledaagse werkelijkheid.
Mensen worden om verschillende redenen uitgesloten van volwaardige
deelname aan de samenleving of ervaren sociale onveiligheid. Bijvoorbeeld
omdat zij gediscrimineerd worden vanwege een handicap, leeftijd, huidskleur,
genderidentiteit of seksuele geaardheid. Maar ook door andere vormen van
sociale uitsluiting zoals armoede of laaggeletterdheid.

De provincie streeft naar een samenleving waarin iedereen welkom is, iedereen
meedoet en iedereen erbij hoort. Met respect voor elkaar. Niet iedereen is gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Onze doelen

• Versterken van een inclusieve samenleving

Eigenlijk is mijn boodschap: Neem iedereen zoals ie is