Krijg steun voor jouw idee: subsidieregeling voor de Sociale Agenda Drenthe is geopend


Iedereen die een goed idee heeft voor een levendig en sociaal Drenthe kan tot en met 8 oktober subsidie aanvragen voor het uitvoeren van een alliantieproject voor de Sociale Agenda. Deze regeling is bedoeld om vernieuwende en experimentele projecten te stimuleren, waarbij samenwerking (het vormen van allianties) centraal staat. Het is ook belangrijk dat het project past bij één van de zes onderwerpen van de Sociale Agenda: leefbaarheid en bereikbaarheid, wonen, armoede en laaggeletterdheid, gezondheid en vitaliteit, inclusie, onderwijskwaliteit en gelijke kansen. Voor de subsidieregeling 'Alliantieprojecten Sociale Agenda' heeft de provincie Drenthe €665.266,- beschikbaar gesteld.

Inspirerende projecten

Deze subsidieregeling is al enkele jaren actief en heeft al prachtige projecten voortgebracht, zoals het 'Buurtvervoer Midden-Drenthe'-project. De initiatiefnemers willen sociale isolatie tegengaan en hebben verschillende vormen van buurtvervoer samengebracht. Dit heeft geleid tot een duidelijk aanbod van buurtvervoer, met hulp van talrijke vrijwillige chauffeurs die de inwoners van Midden-Drenthe veilig en sociaal van de ene plek naar de andere brengen. Een ander voorbeeld is het 'Project Buurtplaats', waarbij de stichtingen Plaats de Wereld en Assen Bloeit nieuwe ontmoetingsplaatsen hebben gecreëerd voor buurtbewoners in Assen en Vries.

Ondersteuning

De provincie Drenthe wil dat iedereen in Drenthe gezond, gelukkig en veilig kan opgroeien. In de Sociale Agenda werken we samen met partners en inwoners aan gelijke kansen voor iedereen. Gedeputeerde Yvonne Turenhout zegt: "In Drenthe mag je zijn wie je wilt zijn. Om gelijke kansen voor iedereen te bevorderen, is het belangrijk dat we samenwerken met inwoners, organisaties en ondernemers en blijven experimenteren om te zien wat er nodig is om dit doel te bereiken. Deze subsidieregeling biedt net dat steuntje in de rug voor degenen die samen een zeer goed plan praktisch kunnen uitvoeren."

Indienen

Geïnteresseerden kunnen  van 25 september tot en met 8 oktober een aanvraag indienen via de website van de provincie Drenthe, inclusief een begroting, projectplan en samenwerkingsovereenkomst. De aanvraag wordt beoordeeld op volgorde van binnenkomst door de Adviescommissie Sociale Agenda op basis van zes criteria: (1) maatschappelijke relevantie, (2) behoefte en draagvlak, (3) concrete resultaten en impact, (4) kwaliteit en haalbaarheid, (5) borging en (6) leereffect. Deze commissie bestaat uit acht ervaringsdeskundigen uit Drenthe met diverse achtergronden die dagelijks te maken hebben met sociale vraagstukken. Zij geven advies aan het provinciebestuur over het al dan niet toekennen van subsidie voor een alliantieproject. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Sociale Agenda.