Drenthe Beweegt stimuleert meer mensen om te bewegen

Gepubliceerd op 14 februari 2024

Lekker in beweging zijn is belangrijk. Het geeft energie, plezier en is goed voor de gezondheid. De provincie vindt dat het daarom voor iedereen mogelijk moet zijn om mee te (kunnen) doen aan sportactiviteiten. Dit geldt alleen nog lang niet voor iedereen. Zij willen wel graag in actie komen, maar doen dit nog niet. Hoe krijgen we deze 175.000 mensen nou in beweging? Hans Derks is programmamanager bij Drenthe Beweegt en houdt zich al jarenlang bezig met dit vraagstuk.

Bij veel Drenten speelt beweging al een belangrijke rol. Zij maken bijvoorbeeld fietstochten door de schilderachtige landschappen die onze provincie rijk is of voetballen bij de lokale vereniging.  Maar niemand kan afdwingen dat een ander in beweging komt, vertelt Hans. “Met Drenthe Beweegt proberen we omstandigheden te creëren waardoor bewegen en sporten makkelijker wordt. Het organiseren van sport gaat alleen echt niet vanzelf, hier is inspanning voor nodig van diverse partijen. Het programma Drenthe Beweegt werkt, omdat er goed wordt samengewerkt. Door subsidie te verstrekken aan stichtingen, verenigingen, Drentse gemeenten en maatschappelijke organisaties werken we iedere dag hard om sport en beweging toegankelijk te maken voor iedere Drent.”

Inzet subsidies

Het geld dat de provincie beschikbaar stelt, wordt door partijen vooral ingezet voor nieuwe activiteiten om inwoners in beweging te krijgen. Ook wordt de financiering gebruikt voor de uitwerking van het sportbeleid. Denk hierbij aan laten zien hoe in beweging zijn en sporten op een laagdrempelige manier kan, bijvoorbeeld door het maken van filmpjes over wandelen in de natuur of het organiseren van bijzondere beweeginitiatieven.

Een goed voorbeeld hiervan is het televisieprogramma 'Drenthe Beweegt Binnen' op RTV Drenthe. Dit programma werd uitgezonden tijdens de coronaperiode. In deze tijd was het onmogelijk om te sporten bij de sportscholen- en verenigingen. Hans glundert als hij erover vertelt: “Als je de straat op gaat en mensen naar het programma vraagt, dan merk je dat vrijwel iedereen het kent. De uitzending was populair en veel Drenten deden dagelijks mee. Het bood mensen niet alleen structuur in een gekke periode, maar we kregen onze inwoners ook nog eens in beweging omdat het laagdrempelig was. We stonden namelijk letterlijk in de woonkamers van onze doelgroep. Het was een daverend succes! En ik heb goed nieuws, want vanaf 1 april is het programma terug op RTV Drenthe.”

Bewegingsarmoede blijft actueel

Hans maakt duidelijk dat er nog veel verbetering mogelijk is: “Er is nog altijd sprake van bewegingsarmoede in Drenthe. Op dit moment beweegt 50% van onze inwoners en 35% zou graag wel willen bewegen, maar doet dit nog niet. De overige 15% heeft geen behoefte aan sportieve activiteiten. We richten ons vooral op de 35% die wel graag wil bewegen, maar waarbij het nog niet wil lukken. Het doel is om deze groep te laten zien dat bewegen ook leuk kan zijn en om hen te motiveren om het ook echt te gaan doen. We willen bewegingsarmoede de kop indrukken en mogelijkheden blijven bieden om inwoners te laten bewegen. In elke gemeente is er bijvoorbeeld al een speciaal aanbod voor inwoners waarvoor de sportclub niet passend of onbetaalbaar is.”

Gezondheid was een vies woord, en nu wil iedereen graag gezond zijn

“We hebben gekeken hoe we sport en beweging kunnen inzetten voor een betere samenleving. Gezondheid was vroeger een vies woord, en nu wil iedereen graag gezond zijn. In de loop van tijd zijn we meegegaan op deze trend en proberen we de kansen te benutten om meer Drenten in beweging te krijgen.  We zoeken bewegingsachterstanden in onze provincie actief op en proberen een verschil te maken door simpele aanpassingen te doen.”

”Het Drentse netwerk functioneert optimaal en ook de medische wereld draagt bij aan het doel om mensen in beweging te krijgen. De huisarts, de praktijkondersteuner en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst kunnen tegenwoordig hun patiënten online doorverwijzen naar zo'n 100 buurtsportcoaches die met hen in beweging kunnen gaan.”

Angst is de grote boosdoener

Mensen hebben veel redenen om niet te hoeven sporten of in beweging te komen, vertelt de programmamaker. “Angst is vaak de boosdoener. Dat is zo jammer. Iedereen die zou willen sporten, moet kunnen sporten. Mensen vinden het ongemakkelijk om bekeken te worden als ze in beweging zijn, of zijn bang om vermoeid te raken. Zo vinden we oplossingen door bijvoorbeeld sportzalen zonder spiegels te faciliteren, door ‘veilige kleedkamers’ te creëren of door het maken van het eerdergenoemde bewegingstelevisieprogramma op de regionale omroep. Hierdoor hoefde niemand meer de deur uit om te kunnen sporten; hiermee hebben we een grote slag kunnen slaan. Mensen die eerder nooit aan beweging deden, sprongen nu ineens wél van de bank af. Ook organiseren we evenementen voor mensen waarvoor sport niet vanzelfsprekend is, bijvoorbeeld door een fysieke beperking. We willen laten zien dat iedereen kan bewegen en iets kan bereiken. Daarmee hopen we dat Drenthe Beweegt inspireert, motiveert en zorgt voor gezonde(re) inwoners.”

Sta op en begin

“Sta op en begin met bewegen. Ga wandelen, fiets een extra rondje door de wijk of ga lekker thuis sporten met behulp van YouTube”, dat is de tip die Hans aan Drenten wil geven die nog niet sporten. “Als je eenmaal begint, dan word je een stuk zelfverzekerder!” Roken is doodsoorzaak nummer één, maar Hans benadrukt met klem dat een tekort aan beweging op de tweede plaats staat. "Sporten gaat over zoveel meer dingen dan alleen maar fysiek bezig zijn. Er gebeurt veel in je hoofd, je wordt actiever en mensen die bewegen eten vaak gezonder. Je hebt niets te verliezen.”