Onderzoek en kennisdeling


Binnen thema Gezondheid & Vitaliteit heeft Proscoop onderzocht hoe er binnen Drenthe (verder) invulling kan worden gegeven aan preventie rondom het thema gezond gewicht bij volwassenen. Er is lokaal onderzoek gedaan in een tweetal wijken (Schoonoord en Smilde) door middel van focusgroepen met betrokkenen en interviews met inwoners. De uitkomsten zijn besproken met betrokkenen die werkzaam zijn op lokaal en provinciaal niveau om uiteindelijk aanbevelingen op beide niveaus te doen.

De conclusie van dit Drenthe Brede project is dat de brede blik op gezondheid op dit moment vaak niet het uitgangspunt is in preventie, maar dit is wel essentieel voor het bereiken van een optimaal eindresultaat. Daarbij is het noodzakelijk dat de inwoner een gelijkwaardige samenwerkingspartner wordt, om zo tot een echte verandering te komen. Daarnaast is het op het gebied van preventie (breed) van belang om in te zetten op goede randvoorwaarden om een structurele en duurzame samenwerking tussen alle betrokken partijen mogelijk te maken. De aanbevelingen van het onderzoek zijn onderverdeeld naar de pijlers van de integrale preventieve aanpak.