‘Er is een beetje rebellie nodig'


Siny Vink is dorpscoördinator in Grolloo. ‘Ik ben in dienst bij de welzijnsorganisatie van de gemeente Aa en Hunze. Maar ik sta ten dienste van de inwoners van Grolloo,’ vertelt Siny. ‘Ik ben er voor iedereen in het dorp, niet alleen voor ouderen. Ik help bijvoorbeeld ook mensen die wel zouden willen sporten, maar dat niet kunnen betalen.’

Ze is al sinds 2018 een verbinder in het dorp, maar wel van buiten het dorp. ‘We kwamen er achter dat er in het dorp mensen waren die soms bij kleine dingen wel wat hulp konden gebruiken. Bijvoorbeeld medicijnen ophalen of helpen bij een telefoon die vastloopt. Of vervoer naar de dokter. Als je kinderen ver weg wonen en je ziet dat de buren het zo druk hebben, wie vraag je dan? Het is te klein om aan een professional te vragen, maar te belangrijk om te laten liggen.’ Er bleken in Grolloo veel mensen te zijn die best wat klusjes wilden doen voor een ander. ‘In dat veld ben ik begonnen. Ik koppel vraag en aanbod aan elkaar. En daarbij is het een voordeel dat ik van buiten het dorp kom. Want je wilt niet alles met je dorpsgenoten delen.’

Inmiddels fietst Siny op haar rode fiets alweer heel wat jaren rond in Grolloo. ‘Er is hier ondertussen wat veranderd. Iemand vertelde aan een journalist dat ze zag dat er een tegenbeweging is ingezet. In Grolloo vragen de mensen tegenwoordig makkelijker even aan elkaar of ze kunnen helpen. Het omzien naar elkaar is hier weer gewoon geworden.’ Daar heeft corona zeker ook bij geholpen. ‘En iedereen is zich er van bewust dat ze met elkaar wat meer zelf moeten doen. Ze horen ook over zorginfarct en personeelstekorten. Dan ga je zoeken hoe je met elkaar de juiste zorg op de juiste plek krijgt. Vrijwillig als het kan, met een professional als het moet.’

En dat zit soms verrassend in elkaar. ‘Zo was er eens een mevrouw die vertelde dat ze altijd werd geholpen door een zuster met douchen. De reden? Ze kon, met haar oude reumatische handen, de doucheknop niet draaien. Nu heeft ze een andere kraan en doucht ze weer zelf!’ Hoe dit kan? ‘Het is een manier van kijken. Je moet altijd even verder kijken en vooral doorvragen. Als iemand met een probleem bij mij aanklopt, dan heeft die vaak ook de oplossing al bedacht. En die is vrijwel altijd simpeler dan een professional zou bedenken.’

Siny is in Grolloo de smeerolie in de machine en soms de rebel. ‘Voor dit soort initiatieven is altijd een beetje rebellie nodig, een beetje verzet tegen de regels van het systeem. En dat is eigenlijk ook wat mijn boodschap is voor de beleidsmakers: laat de mensen van onderop meedenken en meebeslissen. En pas de regels aan op de ideeën, in plaats van dat wij onze plannen moeten aanpassen aan de regels.’