Meer dan 700 activiteiten met ‘Frisse doorstart-subsidie’


Verenigingen, dorps- en buurthuizen en vrijwilligersorganisaties hebben volop gebruik gemaakt van de subsidie ‘Frisse doorstart na corona 2022’. De regeling van de provincie Drenthe, in nauwe samenwerking met de 12 Drentse gemeenten, moest vrijwilligers steunen en inspireren om aan de slag te gaan. Het leverde meer dan 700 activiteiten op en de teller loopt nog door. Variërend van muziekvoorstellingen en sportdagen, tot dorpsfeesten en uitjes om vrijwilligers in het zonnetje te zetten.

Erkenning, ondersteuning en waardering

Na de ‘Frisse start na corona 2021’ deden Provinciale Staten in 2022 wederom een oproep om vrijwilligers een warm hart onder de riem te steken. Hierop ging de regeling ‘Frisse doorstart na corona’ van start. Organisaties die afhankelijk zijn van vrijwilligers konden via hun gemeente een bijdrage aanvragen voor activiteiten om hun club nieuw leven in te blazen, leden aan te trekken of hun vrijwilligers te waarderen. De steun is door vrijwilligersorganisaties in heel Drenthe met veel enthousiasme ontvangen en omgezet in mooie, waardevolle activiteiten.

“Een extra stimulans na de coronaperiode was zeer op zijn plaats”, vindt gedeputeerde Hans Kuipers.Tegelijkertijd is het een bijdrage aan structurele versterking. Het is een grote uitdaging om vrijwilligers te vinden en te behouden. Zeker jongeren, die zo belangrijk zijn met het oog op de toekomst. Want vrijwilligers maken het leven in Drenthe nog mooier en zijn hard nodig.”

Samenwerking provincie en gemeenten

Gemeenten zorgden voor de uitvoering, combineerden dit eventueel met eigen regelingen en verhoogden, waar mogelijk, het provinciale budget van ‘1 euro per inwoner’. Hans Kuipers: “Omdat we dit voor de tweede keer samen met de gemeenten doen, is de regeling snel opgepakt en lokaal ingeregeld. In 2023 verkennen we samen hoe we als provincie kunnen blijven inzetten op de ondersteuning van vrijwilligersorganisaties.”