Gezondheid en vitaliteit


Het zorgsysteem staat onder druk, onder meer door vergrijzing, toenemende zorgkosten en krapte op de arbeidsmarkt. Voor een goede en betaalbare zorg is een omslag nodig. Positieve Gezondheid is een brede kijk op gezondheid. Het accent ligt op de mens zelf en op wat het leven waardevol maakt. Als provincie willen we dat alle inwoners voldoende tools hebben om zelf aan de slag te gaan met de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen in het leven. Daaraan werken we samen met tal van partners.

Resultaten

Mooie voorbeelden

  • Optimaal Leven: Optimaal Leven is een samenwerking tussen zorginstellingen, verzekeraars en gemeenten. Het doel van de samenwerking is de kwaliteit van leven van mensen met langdurige psychische kwetsbaarheid te vergroten. Er is gezocht naar manieren waarop de samenwerking en de werkwijzen ook na de experimentele fase konden worden gecontinueerd. Het resultaat is een convenant voor onbepaalde tijd tussen de betrokken partijen.
  • Fitter Brein: In het project Fitter Brein wordt de damsport ingezet om onder meer de mentale gezondheid en sociale binding te bevorderen. Tussen ouderen onderling en tussen jong en oud. Het team van Fitter Brein bezoekt woonzorglocaties in de provincie en geeft uitleg. Ook hebben alle woonzorglocaties gratis dammateriaal ontvangen.
  • Onderzoek Proscoop: Proscoop heeft onderzocht hoe er binnen Drenthe (verder) invulling kan worden gegeven aan preventie rond het thema gezond gewicht bij volwassenen. Hiervoor is onderzoek gedaan in twee wijken waar aanbevelingen uitkwamen op lokaal en provinciaal niveau. Zo kwam uit het onderzoek dat de brede blik op gezondheid op dit moment vaak niet het uitgangspunt is in preventie, maar dat dit wel essentieel is voor het bereiken van een optimaal eindresultaat.