Sociale Agenda 2020 - 2023: Wat hebben we samen bereikt?


Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe: daar werken we aan met de Sociale Agenda. Wij willen dat je gezond, gelukkig, veilig en zonder armoede kunt opgroeien in Drenthe. Dat iedereen gelijke kansen krijgt, net als goede zorg, goed onderwijs en passende woningen. Daarvoor gaan we, samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties en natuurlijk de inwoners van Drenthe.

Binnen alle thema’s van de Sociale Agenda zijn zo al mooie resultaten behaald. Op deze pagina maken we deze resultaten per thema inzichtelijk aan de Provinciale Staten, onze samenwerkingspartners én de inwoners van Drenthe.

Overzicht

Hiernaast staat een afbeelding waarin weergegeven is wat we de afgelopen 2,5 jaar samen hebben bereikt.

Steuntje in de rug

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de sociale opgaven. Als provincie geven we graag een extra steuntje in de rug om innovatieve projecten verder te brengen. Op deze website delen we verschillende projecten en ervaringen.

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Stuur gerust een mail naar socialeagenda@drenthe.nl.