Onderwijskwaliteit en gelijke kansen


Waar je wieg staat, bepaalt niet langer je toekomst en je kansen in het latere leven. Dat is hét doel van dit thema. Er is nog veel winst te behalen in het realiseren van gelijke kansen voor Drentse kinderen en jongeren. Samen met gemeenten, scholen en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) slaan we de handen ineen om hier het verschil in te maken. Daarbij richten we ons op de onderwijskwaliteit en ontwikkelmogelijkheden van kinderen zowel in als buiten het klaslokaal.

Resultaten

  • Deelname aan netwerken als Gelijke Kansen Agenda Drenthe, Regiegroep Onderwijskwaliteit en Krimp, De Drentse Onderwijsraad en VDG Onderwijs

Kansen4Kinderen:

  • 87 scholen participeren
  • 66 scholen hebben een kansencoach
  • 83 personen hebben de training tot kansencoach gevolgd

Mooie voorbeelden

  • Kansen4Kinderen: Het vergroten van kansengelijkheid vraagt om een brede aanpak, in en buiten het klaslokaal. Met het project Kansen4Kinderen wordt in alle Drentse gemeenten op een innovatieve manier gewerkt aan het verbeteren van basisvaardigheden als taal, rekenen, digitale geletterdheid en burgerschap. Ook wordt er aandacht besteed aan bijvoorbeeld een goede afstemming tussen onderwijs en thuis en het stimuleren van de maatschappelijke, culturele en sociaal-emotionele ontwikkeling. De kansencoach speelt een belangrijke rol in het realiseren van deze doelen. Dit is een professional die als verbinder, specialist of mediator actief is, bijvoorbeeld in de samenwerking tussen ouders en school. Op het online platform van Kansen4Kinderen worden goede voorbeelden, leerervaringen en initiatieven gedeeld.
  • Zomerprogrammering: De coronamaatregelen hebben veel impact gehad op de fysieke en psychische gezondheid van jongeren. De behoefte aan een zomerprogramma was in 2020 en 2021 dan ook groot. De activiteiten voor en door jongeren bleken een groot succes. Zo deden er in de zomer van 2020 bijna 3000 Drentse jongeren mee aan de zomerprogrammering in alle Drentse gemeenten. Vanwege het succes hebben de betrokken partijen besloten de zomerprogrammering op deze manier voort te zetten en in te bedden in lokale activiteiten.