Iedereen doet mee (inclusie)


Iedereen is welkom, iedereen doet mee en iedereen hoort erbij. Helaas is het nog niet altijd vanzelfsprekend. Een deel van de Drenten kan niet op een volwaardige manier deelnemen aan de samenleving, bijvoorbeeld vanwege een beperking, leeftijd, etnische afkomst, seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Ook spelen steeds vaker elementen als armoede en/of laaggeletterdheid mee. Met onze maatschappelijke partners willen we drempels verlagen, kansen bieden en (eigen) initiatieven stimuleren.

Resultaten

  • Deelname aan netwerken als (Inter)provinciaal overleg Regenboog en Toegankelijkheid, Netwerk Dementie, Netwerk Mantelzorg en Netwerk Drenthe Inclusief
  • Meerjarenaanpak Politiek Actief met een beperking in Drenthe 2021-2026
  • Bijdrage aan Regenboogweek, Week van Toegankelijkheid, Orange the World en Wereld Prematuren Dag
  • Hét compliment van Drenthe: waardering voor vrijwilligers

Mooie voorbeelden

  • Droomfabriek: In ‘Parels van de Praktijk’ vertelden leerlingen van praktijkschool Pro Emmen over hun dromen en toekomstplannen. Met ‘De Droomfabriek’ krijgt de documentaire een vervolg, waardoor de positie van jongeren wordt versterkt. De Droomfabriek is een plek waar jongeren ondersteund kunnen worden in het nastreven van hun dromen en waar zowel praktische, als sociale ondersteuning aanwezig is. Met het project wordt preventief gewerkt aan het vergroten van de kansengelijkheid onder jongeren.
  • BOI: Song of a Wanderer: Voor dit project is filmmaker Anne Marie Borsboom in gesprek gegaan met meer dan 400 leerlingen en docenten in het mbo over genderidentiteit. Het doel van het project is om jonge mensen bekend te maken met het thema ‘gender’ en hen door ontmoeting en dialoog een accepterende houding te laten vormen rondom non-binaire personen.
  • Adviesraad Toegankelijkheid: Volgens het VN-Verdrag Handicap moeten mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. De Adviesraad Toegankelijkheid Drenthe helpt de provincie Drenthe bij dit uitgangspunt. Drentse ervaringsdeskundigen met verschillende beperkingen adviseren het provinciebestuur gevraagd en ongevraagd over toegankelijkheid bij de projectontwikkeling voor en de uitvoering van de Inclusie Agenda.