Kansrijke Start Drenthe


Met het project 'Provinciale aanpak Kansrijke Start Drenthe 2022-2024' ondersteunen we Drentse gemeenten bij de uitvoering van het landelijke project ‘Kansrijke Start’. Doel van het project is (aanstaande) kwetsbare ouders helpen, zodat hun kinderen de eerste 1.000 levensdagen zo goed mogelijk kunnen starten. De gezondheid voor, tijdens en na de geboorte is een belangrijke voorspeller van zowel fysieke als mentale problemen op latere leeftijd.

In alle Drentse gemeenten is een lokale coalitie voor Kansrijke Start actief of in de opstartfase. Hierin werken gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders samen bij de ondersteuning van kwetsbare gezinnen.

Door kennis en ervaringen te bundelen hoeft niet elke gemeente het wiel opnieuw uit te vinden en wordt professionele samenwerking over gemeentegrenzen mogelijk.

De eerste 1.000 dagen zijn cruciaal

In Nederland heeft rond 16 procent van de kinderen een minder goede start bij de geboorte. Daardoor krijgen zij later vaker fysieke en psychische problemen, suikerziekte, hart- en vaatziekten en overgewicht. Ook komen ze veel vaker in aanraking met jeugdhulp. Een kansrijke start voor zo veel mogelijk kinderen gaat ons allemaal aan: de kinderen zelf, hun ouders, zorgprofessionals, de overheid, de samenleving. Daarom is het actieprogramma Kansrijke Start in het leven geroepen.