Van projectidee naar aanvraag


Je hebt een goed idee en kan onderbouwen waarom dit idee een oplossing is voor de sociale vraagstukken en/of problematiek die in Drenthe speelt.

1. Check zelf of het projectidee voldoet aan de opgenomen uitgangspunten in de Sociale Agenda. Deze uitgangspunten zijn dat een projectidee:

  1. Voorziet in de behoefte van Drentse inwoners én
  1. Kan rekenen op draagvlak (dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat er meerdere organisaties meedoen aan het project) én
  1. a. Van grote invloed is op het sociale leven van Drentse inwoners óf 
    b.  Experimenteel en vernieuwend is (“we doen niet meer wat we deden”) óf
    c. Weesthema’s is (een maatschappelijke opgave zonder ‘eigenaarschap’).

2. Dien het projectidee in door een mail te sturen naar: socialeagenda@drenthe.nl.

Een beknopte omschrijving van het projectidee en het probleem dat hiermee wordt aangepakt of verminderd is voldoende. Vermeld ook de contactgegevens (organisaties, mailadressen en telefoonnummers). Het bijgevoegde intakeformulier mag hiervoor gebruikt worden maar is niet verplicht.

3. Na ontvangst van je projectidee, nemen we contact met je op voor het inplannen van een intakegesprek. Dit gesprek doen we telefonisch of via MS-teams. Voorafgaand aan het intakegesprek ontvang je via de mail een intakeformulier. Tijdens het gesprek lopen we dit intakeformulier door. Daarbij zal specifiek aandacht zijn voor het scherp formuleren van het projectidee en de beoogde effecten daarvan. Ook  gaan we na of het project direct van start kan gaan. We beoordelen of:

  • de samenwerking van het project is geborgd en/of;
  • het project door de aanvragende organisaties is goedgekeurd en/of;
  • voor het project geen vergunningen meer moeten worden verstrekt.

Na het intakegesprek sturen wij je een ingevuld aanvraagformulier toe met het verzoek de gegevens goed te controleren en waar nodig aan te passen en aan te vullen. We geven aan voor welke datum het aanvraagformulier bij ons binnen moet zijn. Besluit je tot het indienen van de aanvraag dan kan je deze ondertekenen en indienen via: socialegenda@drenthe.nl.