Zomerprogrammering voor en door jongeren


De provincie ondersteunt vanuit de Sociale Agenda het ontwikkelen van een zomerprogrammering voor en door jongeren. In 2020 en 2021 was er door corona behoefte aan een zomerprogramma voor jongeren.

Aanleiding voor het starten van een zomerprogrammering was dat de coronamaatregelen veel impact hadden op de fysieke en psychische gezondheid van jongeren. Ook in Drenthe waren hier zorgen over. In de zomer van 2020 is daarom in zeer korte tijd (vier weken) een provincie-brede zomerprogrammering in alle Drentse gemeenten opgezet met activiteiten voor en door jongeren. Deze programmering bleek een groot succes, waaraan bijna 3.000 Drentse jongeren hebben deelgenomen. Het betrekken van jongeren is niet nieuw, maar wel lastig. Met de zomerprogrammering is dit gelukt.

Activiteit zomerprogrammering in de gemeente Aa en Hunze

Uitvoering succesvol

In samenwerking met gemeenten en maatschappelijke partners is de zomerprogrammering in 2021 wederom een succes gebleken. Zo hebben vorig jaar 1.034 jongeren meegedaan aan de flitspeiling. Bovendien bleek maar liefst 30 procent van de jongeren te willen meedenken of helpen bij het organiseren van het activiteitenprogramma. In het beeldverslag (pdf, 3 MB) geven wij een impressie van de activiteiten die vorig jaar in gemeenten, die ondersteuning hebben aangevraagd, hebben plaatsgevonden.

Vervolg

De zomerprogrammering heeft zich de afgelopen twee jaar inhoudelijk bewezen. De aanpak heeft geleid tot een groter bereik, meer betrokkenheid van jongeren en een betere krachtenbundeling dan een reguliere programmering voor jongeren tijdens de zomervakantie. Alle betrokken partijen zijn het eens over voortzetting en borging van de zomerprogrammering. De provincie blijft zich inzetten voor een zomerprogrammering door de flitspeiling onder jongeren en de lichte supportstructuur (lerend netwerk) te blijven ondersteunen. Samen met de gemeenten worden de activiteiten van de zomerprogrammering in het vervolg ingebed in de lokale activiteiten.

De zomerprogrammering wordt mogelijk gemaakt door de Drentse gemeenten, CMOSTAMM, The Alignment House, ProPublic en de provincie Drenthe.

Activiteit zomerprogrammering in de gemeente Coevorden