Leden Adviescommissie Sociale Agenda


De voorzitter is Willeke Hoiting. Zij is zorgprofessional en ervaringsdeskundige.

“Waarom moeilijk doen, als het samen kan.”

De leden van de adviescommissie

Wouter Bloemberg is in het dagelijkse leven manager bij Domesta.

“Ik maak graag deel uit van de Adviescommissie omdat we de vraagstukken in het sociaal domein samen op moeten pakken en ik hoop dat de Sociale Agenda hier de komende jaren een grote bijdrage aan kan leveren.”

Jason Li is adviseur zorgverkoop bij GGZ Drenthe en ervaringsdeskundige.

“Vanuit de Adviescommissie Sociale Agenda wil ik graag met mijn persoonlijke ervaring en expertise een bijdrage leveren aan het verder bevorderen van het welzijn en de gezondheid van de inwoners van deze mooie provincie.”

Brenda Ooijer is ervaringsdeskundige en doet nu ook de opleiding ervaringsdeskundigheid bij de Tinten Academie.

“Vanuit ervaringen de krachten te bundelen om tot goeie adviezen te komen die ons samen zullen versterken en verbinden.”

Marchien Brinksma is ervaringsdeskundige laaggeletterdheid en taalambassadeur bij de Stichting ABC.

“Denken in problemen kan altijd, ik denk in oplossingen.”

Egbert Kraal is ondernemer en bedenker van o.a. de Voorzieningenwijzer

“De Sociale Agenda gaat een impuls geven aan vernieuwende projecten die de Drentse samenleving sterker maken. Ik verheug me erop daaraan te mogen bijdragen.”

Josee Gehrke is voormalig raadsgriffier van de gemeente De Wolden en ervaringsdeskundige.

“Als mantelzorger en mentor ben ik zeer gevoelig geworden voor sociale uitsluiting. Ik draag er graag aan bij om dit in Drenthe te verminderen!”

Lianne Veening is zelfstandig adviseur voor non-profit organisaties en ervaringsdeskundige.

“Ik vind het belangrijk dat alle inwoners van Drenthe zich gezien en gewaardeerd voelen, voel me sterk betrokken op thema’s als armoede en sociale uitsluiting en draag daarom graag mijn steentje bij aan de ambities zoals beschreven in de Sociale Agenda van de provincie Drenthe.”