Ieder kind een goede fiets


Sinds 2016 beschikt Tuikfarm over een gezinshuis waar kinderen die in de knel zitten worden opgevangen en hen 24/7 een gedegen woonplek en opvoeding geboden wordt. In maart 2021 heeft Tuikfarm een aangrenzend bedrijfspand gekocht. Een deel van dit bedrijfspand wil men ter beschikking stellen aan het 'ANWB Kinderfietsenplan'. Naast het beschikbaar stellen wil Tuikfarm met 'Ieder kind een goede fiets' graag bijdragen aan het opknappen van een goede fiets voor kinderen die leven in armoede. Door het hanteren van een 'meegroei-constructie' ontvangen desbetreffende kinderen een fiets in bruikleen, worden ze aangemoedigd deze fiets goed te onderhouden en kunnen ze deze omruilen voor een groter exemplaar zodra deze te klein is geworden. Zo wil Tuikfarm kinderen leren verantwoordelijkheid te dragen en bereiken dat men in en rondom Emmen kan blijven fietsen.