Leskist kansrijk


Uit onderzoek blijkt dat het goed is om op scholen meer aandacht te besteden aan het onderwerp armoede. Docenten hebben namelijk een belangrijke signaalfunctie en kunnen ook een rol spelen in de doorverwijzing. Bovendien helpt het bespreekbaar maken van het onderwerp aan het creëren van meer bewustzijn, zowel bij de leerkrachten als bij de leerlingen.

Stichting Positive Minds wil daarom met de ‘Leskist kansrijk’ de leerkracht ondersteunen om het gesprek rondom armoede op een laagdrempelige manier met kinderen aan te kunnen gaan. In de leskist zitten 30 boeken en bijbehorend lesmateriaal, waarmee de leerkracht in 6-8 weken het project kan uitvoeren.