O2


Het huidige systeem van schuldhulpverlening is volgens de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) traag, ingewikkeld, lastig te volgen en vol te houden, waardoor veel inwoners tijdens het traject afhaken of er niet aan beginnen. Het doel van O2 is de huidige schuldhulpverlening te versnellen, te vereenvoudigen en begrijpelijker te maken. Daarnaast wil O2 het imago van de schuldregeling verbeteren.

Om dit te bereiken rust het project op vijf pijlers:

  1. Flexibel saneringskrediet;
  2. Introductie van een nieuwe eenvoudige rekenmethode;
  3. Introductie van een ‘witte’ lijst in plaats van een ‘zwarte’ lijst;
  4. Stimuleren van een optie om binnen drie jaar schuldenvrij te zijn;
  5. Het vastleggen van het aflosbedrag en het verlenen van kwijtschelding van de schulden aan het begin van de drie jaar.

Meer informatie staat op de website O2 | Hulp bij schulden