Uitbreiding van spaarkringprogramma naar provincie Drenthe


In Drenthe leven relatief veel mensen in armoede. Deze mensen hebben vaak een negatief zelfbeeld en ondervinden uitsluiting in de maatschappij. Stichting Cash2Grow wil met 'Uitbreiding van spaarkringprogramma naar provincie Drenthe' zogenaamde spaarkringen in de gemeenten Assen, Hoogeveen en/of Emmen opzetten. Deze kringen zijn zelfhulpgroepen waarin de leden elkaar motiveren en inspireren om goed met geld, met zichzelf en met elkaar om te gaan en om hun dromen waar te maken. Daarnaast sparen de leden tijdens bijeenkomsten een geldbedrag. De spaarkring is daarmee buiten het sparen van geld een oefenplaats voor sociale vaardigheden. Cash2Grow wil met het gesubsidieerde bedrag minimaal 14 spaarkringbegeleiders certificeren die minimaal 8 spaarkringen met in totaal circa 64 leden opzetten.