Dementie op jonge leeftijd – door blijven werken als thuis wonen niet meer lukt


Dementie op jonge leeftijd betreft een doelgroep met specifieke vragen en ondersteuningsbehoeften. Het gaat om mensen die jonger zijn dan 65 jaar vanaf het eerste moment dat de ziekteverschijnselen beginnen. Ondanks verschillende interventies voor deze doelgroep, is er volgens Zorggroep Noorderboog voor jonge mensen met dementie geen maatwerk in werk/dag-invulling of vrijwilligerswerk. Met 'Dementie op jonge leeftijd – door blijven werken als thuis wonen niet meer lukt' wil de stichting aantonen dat er op maat aanvullende voorzieningen met passende financiering nodig zijn om de kwaliteit van leven te bevorderen. Dit willen ze bereiken door 5 personen met dementie op jonge leeftijd gedurende het traject van 1 jaar te monitoren en de invloed op de kwaliteit van leven in kaart te brengen.

Opnieuw subsidie naar Stichting Noorderboog

Op 30 mei 2023 hebben Provinciale Staten een amendement aangenomen om € 199.000,-- euro beschikbaar te stellen om het project ‘Dementie op jonge leeftijd’ nog een jaar voort te kunnen zetten. Provincie Drenthe verleent deze subsidie aan stichting Zorggroep Noorderboog. Met het bedrag kan de externe dagbesteding voor mensen met dementie op jonge leeftijd die in een verpleeghuis komen te wonen een jaar langer doorgaan. Om dit te bereiken wil Zorggroep Noorderboog meer aandacht voor het onderzoek naar de kwaliteit van leven. Ook willen zij meer regionale en landelijke betrokkenheid voor het project genereren.