Fitter Brein


De toenemende vergrijzende bevolking, vereenzaming onder ouderen, slechtere mentale gezondheid en minder zelfstandigheid brengt grote economische en maatschappelijke gevolgen met zich mee. Vooral senioren snakken weer naar gezonde en gezellige activiteiten en willen graag weer actief meedoen in de maatschappij. Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) wil zich met ‘Fitter Brein’  inzetten voor een innovatief idee met het laagdrempelige denkspel/sport dammen.

Het doel is om ouderen (65+) mentaal fitter en scherper te maken. Activiteiten die tot ‘Fitter Brein’ behoren zijn onder andere een zogenaamde dagbesteding/’DamDonderdag’, een lezing voor ouderen/dementerenden en het aanbieden van online dammen. Kinderen en jongeren worden betrokken bij het project om de sociale binding tussen jong en oud te versterken.