Laat van je horen!


Het belang van een goede en effectieve aanpak van overgewicht/obesitas wordt steeds meer onderschreven. Op dit moment vormt de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) een onderdeel van deze aanpak. Het doel van de GLI is om een blijvende gedragsverandering en een gezonde leefstijl op lange termijn teweeg te brengen bij mensen met (ernstig) overgewicht. De resultaten van het huidige GLI-programma zijn volgens Stichting Zorg1punt5 teleurstellend. Men verwacht betere resultaten te behalen als de doelgroep een structurele en actieve rol wordt gegeven bij de doorontwikkeling van het programma.

Stichting Zorg1punt5 wil daarom met het project ‘Laat van je horen!’ onder andere een pool van ervaringsdeskundigen samenstellen en hiermee acht bijeenkomsten organiseren met als doel de GLI door te ontwikkelen.