LIVE!


In de huidige situatie vallen mensen die lijden aan depressies buiten de boot. Dit is een zorgelijke situatie omdat deze mensen niet alleen aan depressies lijden, maar ook een ongezonde leefstijl hebben. Desondanks komen ze niet in aanmerking voor één van de momenteel beschikbare Gecombineerde Leefstijlinterventies (GLI’s), omdat bestaande GLI’s onvoldoende aansluiten bij de behoeftes en problemen van mensen met een depressie. Het UMCG wil een GLI (genoemd LIVE!) implementeren in Drenthe die geschikt is voor mensen met een depressie en daarnaast goed haalbaar is voor alle betrokkenen en waarvan de kosten de moeite waard zijn.

De eerste stap hierin is het interviewen van huisartsen, POH’s(-GGZ), patiënten en hun naasten (maatjes). Vervolgens wordt LIVE! bij de doelgroep volwassenen met een ernstige depressie geïmplementeerd. LIVE! wordt uitgevoerd door een team van o.a. leefstijlcoaches, huisartsen en praktijkondersteuners. Het programma bestaat uit 13 wekelijkse groepsbijeenkomsten en 5 individuele bijeenkomsten.