Voorbereiden op de laatste levensfase


Uit onderzoek is gebleken dat veel ouderen behoefte hebben om in gesprek te gaan met hulpverleners over hun wensen en behoeften voor de laatste levensfase. Door Corona is de urgentie hiervan toegenomen. Voor veel ouderen is nog niet bekend dat in deze behoefte kan worden voorzien.

Dit komt mede doordat de informatie hierover gebrekkig is. Huisartsenzorg Drenthe wil met een publiekscampagne Drentse inwoners bewust maken van de mogelijkheden voor zelfregie. De focus ligt daarbij op kwets­ bare ouderen en chronisch zieken. Huisartsenzorg Drenthe werk daarbij nauw samen met de Alliantie Drentse Zorg voor Ouderen waarvan zij zelf onderdeel uitmaakt. Door middel van interviews en enquêtes vindt de monitoring plaats. Dit alliantieproject wordt voor een groot deel gefinancierd door Huisartsenzorg Drenthe.