BOI: Song of a Wanderer


De provincie heeft subsidie verleend aan Stichting Asser Regenboog Alliantie (ARA) voor het project BOI: Song of a Wanderer. Dit is een event-project voor jongeren/leerlingen waarbij aan de hand van het verhaal van Nitzan, een non-binair persoon, een gesprek mogelijk wordt gemaakt tussen mensen in- en buiten de LHBTIQ+ community. Het doel is om jonge mensen bekend te maken met het thema ‘gender’ en hen door ontmoeting en dialoog een accepterende houding te laten vormen rondom non-binaire personen. Dit project bevordert dat jongeren elkaar respecteren ongeacht hun geslacht, terwijl ze de verschillen erkennen.

Bij dit project worden het boek ‘BOI: Song of a Wanderer’ en de gelijknamige film als ondersteunend materiaal ingezet.

Filmmaker en auteur Anne Marie Borsboom heeft twaalf jaar lang de hoofdpersoon gevolgd voor het maken van de film en het boek. De hoofdpersoon van BOI, Nitzan, is een voorbeeld voor de verschillende vormen waarin mensen in de LHBTIQ+ community zich kunnen identificeren qua gender- en seksuele identiteit. Je kunt erover praten maar in de film en het boek kunnen leerlingen zien wat het inhoudt.