Ontdek- & Ontwikkelplekken


Zowel Coöperatie OngeEikt als hun partners zien dat steeds meer mensen behoefte hebben aan een veilige, creatieve en ondernemende plek om op adem te komen, zelfvertrouwen op te bouwen of te ontdekken welke volgende stap ze willen zetten. Het gaat daarbij om mensen die om uiteenlopende redenen onderaan de participatieladder zijn terechtgekomen. Met ‘Ontdek- & Ontwikkelplekken’ richt Coöperatie OngeEikt zich op inwoners tussen de 25-55 jaar die op dit moment door allerlei omstandigheden (burn-out, verlies, trauma, beperking, immigratie, ontslag, arbeidsongeschiktheid, etc.) (nog) niet in staat zijn om de aansluiting bij de samenleving te vinden en van betekenis te zijn.

Coöperatie OngeEikt wil hen een welkome, creatieve, ondernemende en coöperatieve plek aanbieden met bijbehorende activiteiten. Op deze manier kunnen mensen hun zelfvertrouwen opbouwen, mogelijkheden verkennen en ontdekken wat ze nodig hebben om zelf een volgende stap te zetten.


Vlog over Ontdek- & Ontwikkelplekken