Ouderenparticipatie in zorg en welzijn in Drenthe


CMO STAMM wil samen met Denktank 60+ Noord, de Alliantie Drentse Zorg voor Ouderen, welzijnsorganisatie SWW uit Hoogeveen, Huisartsenzorg Drenthe, Proscoop en de gemeenten Meppel, Assen en Borger-­Odoorn een project starten om Drentse ouderenzorg met ouderen te maken door ouderen zelf inbreng in oplossingen te laten leveren voor te verwachten problemen rondom ouderenzorg.

In dit project gaat het om trainen van veertig ouderen om goed te kunnen functioneren als ouderen­ ambassadeur bij de beleidsvorming. Daardoor kunnen ouderen zoveel mogelijk zelf meedenken in oplossingen voor de te verwachten problemen. Het niet over maar met ouderen praten over het uit te zetten beleid zal ertoe leiden dat het beleid beter aansluit bij wat in de praktijk door ouderen als wenselijk en haalbaar wordt geacht. Het project voorziet ook in het opzetten van een (digitale) databank van ouderen, om ­ ook in de toekomst ­ vraag en aanbod bij elkaar te kunnen brengen. Dit alliantieproject wordt deels gefinancierd door de aanvrager zelf en de samenwerkingspartners.