Project LATER


LHBTI+-ouderen worden volgens COC Groningen & Drenthe regelmatig geconfronteerd met het feit dat ze minder of niet geaccepteerd worden in bijvoorbeeld zorginstellingen en terug 'de kast in' worden gedwongen en zodoende niet volledig zichzelf kunnen of durven zijn. Het project 'LATER' is gericht op het bevorderen van inclusie van LHBTI+-ouderen in Drenthe. Men wil dit bereiken door onder andere het organiseren van een symposium op 17 maart 2022, laagdrempelige activiteiten in zorginstellingen en professionaliseringstrainingen.