Vervolgaanpak vrouwelijke statushouders en gezinsmigranten


De gemeente Midden-­Drenthe gaat samen met de gemeenten Hoogeveen en De Wolden 40 vrouwelijke statushouders trainen, coachen en intensief begeleiden om hun kansen op de arbeids­markt te vergroten.

Het kan daarbij gaan om vrijwilligerswerk, een stage of betaald werk. Dit met het doel de integratie van deze vrouwen en van hun gezin te verbeteren waardoor zij kunnen participeren in de Nederlandse maatschappij. Bewust is gekozen voor de vrouwelijke statushouders. Via deze vrouwen wordt het hele gezin bereikt en kunnen deze vrouwen een rolmodel zijn voor hun kinderen. Ook hebben vrouwelijke status­ houders ten opzichte van de mannelijke statushouders ­ die vaak langer in Nederland zijn en daardoor kansrijker op de arbeids­markt ­ een achtergestelde positie. Door culturele verschillen neemt deze achtergestelde positie verder toe. Het project wordt voor het merendeel gefinancierd door de gemeenten Midden­-Drenthe, Hoogeveen en De Wolden.

De Adviescommissie Sociale Agenda heeft positief over dit alliantieproject geadviseerd op voorwaarde dat samen wordt gewerkt met de bestaande Taalhuizen en structurele inbedding van deze dienstverlening na afloop van het project is geborgd.