Burgerparticipatie


Door te experimenteren met vernieuwende vormen en het bieden van financiële­ en procesondersteuning kunnen inwoners en maatschappelijke organisaties blijvend een actieve inbreng hebben in wat nodig is om leefbaarheid van dorpen/wijken op peil te houden. Ook gemeenten worden hierin ondersteund.

De deelprojecten bij pilotgemeenten Tynaarlo, Midden-Drenthe en de Regiodealgemeenten zijn gestart. Gemeente Tynaarlo heeft een incidentele subsidie van € 50.000 ontvangen voor het inrichten van het proces, ondersteuning van inwoners en het delen van leereffecten.

Dit is een Drenthe-breed project.