Drenthe Deelt


Op sommige plekken in Drenthe staan faciliteiten onder druk. Denk bijvoorbeeld aan OV-verbindingen, de toegankelijkheid tot producten en andere diensten. Met ‘Drenthe Deelt’ wil Natuur en Milieufederatie Drenthe (NMFD) werken aan een systeemverandering. Aan een Drenthe waarin we onze voorzieningen, voeding en woonruimte veel meer lokaal en vanuit onze gedeelde ruimte gaan organiseren; een Drenthe waarin we inwoners de kans geven om gebruik te maken van gezamenlijke spullen en natuur (zoals een deelauto of buurttuin).

Om dit te bereiken gaat NMFD met vijf deelnemende wijken of dorpen het volgende doen:

  1. Een gebruiksanalyse maken voor de huishoudens die meedoen aan de pilots (hoeveel en wanneer gebruik je de auto, tent of tomaten);
  2. Informatieavonden organiseren;
  3. Het gezamenlijk wijk- of dorpsactieplan opstellen;
  4. Op bezoek bij een bestaand initiatief;
  5. Een kennissessie of cursus faciliteren;
  6. Proactieve ondersteuning bieden bij het lanceren van een pilot;
  7. Een deelevenement organiseren.