Drents netwerk jonge kind


ICO streeft een inspirerende en creatieve samenleving na. Een samenleving waarin elk kind zich kan ontwikkelen tot wie die in de kern is, ongeacht de sociale omgeving waarin het kind opgroeit. Zo kan elk kind vanuit eigen talenten een bijdrage leveren aan een verbindende samenleving, waarin voor iedereen plek is. Echter is dit ideaalbeeld nog niet aan de orde. Er vindt naar eigen zeggen 'verschoolsing' van het aanbod en een toename van het gebruik van lesmethodes voor jonge kinderen (0-8 jaar) plaats. Om dit te doorbreken is ICO zes jaar geleden in de gemeente Emmen begonnen met het aanbieden van inspiratiebijeenkomsten voor professionals die werken met het jonge kind. Door de positieve ervaringen vanuit de gemeente Emmen vraagt dit om een uitgebreidere aanpak. ICO slaat daarom met partners de handen ineen en vraagt subsidie aan voor de bekostiging van leergangen en coaching rondom creativiteits- en zintuiglijke ontwikkeling. Op deze manier leren pedagogisch medewerkers en leerkrachten hoe zij kinderen begeleiden in de creativiteits- en zintuiglijke ontwikkeling.