Leesoffensief op een sleutelmoment in de leesontwikkeling van kinderen


Uit onderzoek blijkt dat Nederlandse jongeren minder vaak langere teksten lezen en dat hun leesvaardigheid achteruit gaat. Om het leesplezier van kinderen van jongs af aan extra te stimuleren gaan bibliotheken aan de slag met een zogenaamd ‘Leesoffensief’.

Met het project ‘Leesoffensief op een sleutelmoment in de leesontwikkeling van kinderen’ wil Biblionet Drenthe nieuwe manieren ontwikkelen om ouders en kinderen samen plezier te laten beleven aan voorlezen. De nadruk ligt hierbij op het doorbreken van de cyclus van laaggeletterdheid.