Armoede en laaggeletterdheid


Onze ambities voor Drenthe

  • Versterken van onze aanpak om armoede te verminderen
  • Verminderen laaggeletterdheid
  • Inzet van ervaringsdeskundigen

Hieronder staan de projecten waar we de komende tijd aan bijdragen.


Wat doen we al op dit thema?